• Úvod >
  • Výzvy a stanoviská

Proti ignorácii tradičnej rodiny

Proti ignorácii tradičnej rodiny

Vážená pani prezidentka, vážený pán premiér,

pred voľbami ste sa prezentovali ako veriaci a sľubovali ste podporovať rodiny. A voliči Vám uverili, dali Vám svoj hlas a zvolili Vás. Takmer každý z 5 miliónov občanov Slovenska je spätý s rodinou: s tou, v ktorej vyrastal, alebo s tou, ktorú si sám založil. Mnohé spoločenské zriadenia sa držia overeného hesla: „Rodina je základ spoločnosti.“ Áno, tradičná rodina, ktorá prežila tisícročia. Práve takáto rodina je dôvodom na hrdosť (PRIDE).

Aj Ústava SR, ktorú dnes z Božej vôle máte (prostredníctvom voličov) dodržiavať a napĺňať,  sa práve 30 rokov explicitne opiera o tento základ: jednak v preambule „My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie..., v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy...“ a hlavne v Článku 41 aktualizovanom v roku 2014 : „Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona.“

V súlade s týmito piliermi našej ústavy sa v sobotu  konal nekomerčný nadstranícky pochod Hrdí na rodinu. Neprekvapilo nás, že súkromné médiá sprofanovaných a zahraničných vlastníkov túto prorodinnú akciu nepropagovali a pozývali len na paralelné podujatie proti rodine -  GayPride (Pýcha homosexuálov). Bolo však pre nás veľkým sklamaním, že jedinými ústavnými predstaviteľmi, ktorí podporili prorodinné zhromaždenie boli len príslušný minister Milan Krajniak (Sme rodina) a ombudsman pre deti Jozef Mikloško.

Slovenskí katolíci, ktorých je podľa najnovšieho sčítania obyvateľov na Slovensku vyše 60%, však určite nečakali, že prezidentka „všetkých občanov“ naopak priamo a verejne podporí protiústavnú a protikresťanskú prehliadku nehanebnosti, oplzlosti a dekadencie. Ako inak nazvať akciu, kde sa na verejnom priestranstve za bieleho dňa vystavujú 30-centimetrové penisy pred okoloidúcimi škôlkármi? (pozri príloha od neanonymného autora)??

Ste matka - ako by ste sa cítili, keby ste na sobotňajšej prechádzke s Vašimi dcérami zablúdili na takéto miesto? Akými otázkami by Vás asi zasypali? Ako by sa cítili?

Ste právnička -  pri pozeraní nechutných záberov z akcie Vám naozaj svedomie a profesionálna česť nepripomenuli pojmy ako „vzbudzovanie verejného pohoršenia“  či „ohrozovanie mravnej výchovy mládeže“?

 Je nepochopiteľné, že z postu najvyššej štátnej autority ste sa zastali aktivít zjavne smerujúcich k deštrukcii ľudskej spoločnosti slovami:  "Ste tu doma a problém nie je s vami, ale s tými, ktorí si z vás robia terč na naplnenie svojich politických cieľov.  Slovensko potrebuje aj váš talent a hodnoty, ktoré tvoríte." 

Naozaj „Spoločnosti, ktoré najlepšie pracujú so svojou rozmanitosťou najlepšie odolávajú krízam“? Práve bezbožné pomery a nemorálnosti v rímskom impériu sa pred jeho pádom veľmi podobali tým, čo sa k nám netolerantne a nedočkavo tlačia spoza našich hraníc – finančne i komparzom. Ani prítomnosť superstar a progresívnych politikov na pompéznej prehliadke zvrhlosti nedokáže prehlušiť Božie varovanie o osude zhýralých miest Sodoma a Gomora, ktoré „náhodou“ bolo predmetom kázní práve v nedeľu po Gay-pochode pyšných homosexuálov a lesbičiek.

Veľmi hlasné je  mlčanie „kresťanského“ premiéra v tejto – pre kresťana tak jednoznačnej a nanajvýš dôležitej situácii. Pán predseda vlády, načo je národu a štátu Vaše predvolebné kresťanstvo, keď ho deklarujete iba prázdnymi frázami, necháte svojho vicepremiéra verejne ocajchovať štátne ministerstvo (ukradnutou) vlajkou dekadencie a dokonca vlastného poslanca parlamentu zastrašujete, aby stiahol svoj návrh zákona o ochrane štátnych budov pred takýmto verejným zneuctením a dobytím cudzou ideológiou?

V našej spoločnosti prebieha  životne dôležitý boj, ktorého súčasťou je zápas o rodinu. Ak prirodzená rodina prehrá, bude to mať zas katastrofálne celospoločenské dôsledky. Pre krajinu je mimoriadne nebezpečné, ak v takejto vážnej dobe stojí na jej čele prezidentka, ktorá sa ani po 3 rokoch vo funkcii nedokázala vzdať svojej úzkej progresívnej príslušnosti. Uvedomuje si to už aj nadpolovičná väčšina voličov, čoho dôkazom je ostatný  prieskum: dôveryhodnosť prezidentky už klesla na 40%.  Kresťanský premiér by v tejto situácii určite nedovolil svojmu ministrovi vnútra predložiť do parlamentu novelizáciu Ústavy SR, ktorá práve takejto prezidentke má dokonca predĺžiť súčasný mandát o ďalšie 3 mesiace.

Dovoľujeme si Vás preto zároveň informovať, že pre Slovenských katolíkov, OZ je Vaša opätovná kandidatúra zbytočná, lebo hlasy našich členov, sympatizantov a ich rodín nedostanete. Ak sa nedokážete zastať hodnôt, na ktorých naša civilizácia vyrástla a ktoré sú nevyhnutné pre prežitie spoločnosti, nie ste hodní svojich pozícií.

SLOVENSKÍ KATOLÍCI, o.z.