• Úvod >
  • Aktivity a stanoviská

Žiadosť o pravdivé informovanie o zdravotnom stave

Žiadosť o pravdivé informovanie o zdravotnom stave

Mgr. Kristián Čekovský
predseda 
Výbor pre kultúru a médiá NR SR
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1

Bratislava  1. november 2021

Vec: Žiadosť o pravdivé informovanie verejnosti o zdravotnom stave obyvateľov Slovenska a iniciovanie otvorených diskusií o aktuálnych opatreniach, o očkovaní a liečbe koronavírusu predovšetkým vo verejnoprávnych médiách - pričom bude zachovaná všestrannosť informácii a názorová pluralita.

Vážení poslanci, obraciame sa na Vás, ako predstaviteľov zákonodarnej moci, so žiadosťou o pravdivé informovanie verejnosti o zdravotnom stave obyvateľov Slovenskej republiky. Od určitého času sme nielen svedkami, ba aj osobne sa cítime negatívne ovplyvňovaní jednostrannými informáciami o zdraví národa. Denno-denne nám všetky médiá, teda aj verejnoprávne, ale aj tie, ktoré pracujú (vysielajú) na základe štátnej licencie, poskytujú informácie len o jednom type ochorenia Covid-19 s jediným spôsobom prevencie a liečby – bez dôkazov neplatnosti alternatív. Pričom ide o informácie takpovediac „totálne“: počet testovaných, počet nakazených, počet hospitalizovaných, počet zomretých, a to na dennej báze, ako aj „celkovo“.

Týmto prístupom sa nepochopiteľne sústreďuje pozornosť verejnosti, a to aj, či najmä odbornej, len a len na Covid-19, prijímajú sa s tým súvisiace i nesúvisiace obmedzenia, dotýkajúce sa až základných princípov demokracie a slobody, pritom počet zomretých na iné závažné ochorenia je dlhodobo vyšší a prehliada sa.

Zo zistiteľných štatistických informácií (Eurostat, World life expectancy, Štatistika príčin smrti) vieme,  že zďaleka najčastejšími príčinami smrti v Slovenskej republike boli choroby obehovej sústavy, choroby spojené s vysokým krvným tlakom, obezitou, cholesterolom, cukrovkou a fajčením. Iba ischemická choroba srdca je príčinou okolo 130 úmrtí na 100 000 obyvateľov ročne. Významnou príčinou smrti u nás je rakovina, v priemere ide o takmer 280 úmrtí na 100 000 obyvateľov ročne, osobitne pritom ide o rakovinu hrubého čreva a rakovinu pľúc. Treťou najčastejšou príčinou smrti v SR sú chronické choroby dýchacích ciest a zápal pľúc. Zriedkavejšie, no nijako nie zanedbateľné, sú aj pretrvávajúce vonkajšie príčiny smrti, ako sú samovraždy či dopravné nehody.

Podľa údajov ŠÚ SR je v súčasnosti počet zomretých na Covid-19 73 na 100 000 obyvateľov, pričom úmrtnosť na všetky príčiny spolu je 1082 osôb na 100 000 obyvateľov.

Sme presvedčení, že pravdivosť - a v tejto súvislosti najmä úplnosť - informácií, významne prispeje nielen k zvýšeniu poznania o skutočnom zdraví národa, ale na tom základe aj k primeranému venovaniu pozornosti všetkým rizikám ochorení a úmrtí.

Žiadame Vás preto, aby ste prijali účinné kroky na zásadnú zmenu v stave informovanosti o reálnom zdravotnom stave národa a v iniciovaní otvorených diskusií o aktuálnych opatreniach, o očkovaní a liečbe koronavírusu predovšetkým vo verejnoprávnych médiách, pri ktorých bude vypočutá i druhá strana (audietur et altera pars). Istotne ste si vedomí, že na základe zákona č. 308/2000 Z.z. "o vysielaní a retransmisii" má byť v rámci vysielanej služby zabezpečená  všestrannosť informácii a názorová pluralita, ktorá vychádza z demokratických princípov našej spoločnosti.

Urobíte tak dôležitý krok, ktorý v neposlednom rade pomôže aj odstrániť všelijaké umelo vznikajúce napätia a nedorozumenia súvisiace s ochranou životov a zdravia, ktoré by nemali byť predmetom špekulácií či dokonca zneužívania.

S úctou
Občianske združenie SLOVENSKÍ KATOLÍCI
Staromestská 6/d, 811 03 Bratislava

PS: Vážnosť situácie odzrkadľujú aj nasledujúce udalosti týchto dní:

a) 28.10.2021 sa na hanbu súčasnej slovenskej vládnej moci, po odmietnutí RTVS, uskutočnilo občianske vysielanie diskusie odborníkov v akcii HOVORME SPOLU https://www.facebook.com/58817c1e-db96-4435-9918-c216f7bb86cc
b) Médiá odhalili, že po podpredsedovi NRSR, vicepremiérovi a ďalších funkcionároch štátu aj vládny expert – člen pandemickej komisie - vedome porušil epidemiologické opatrenia (so symbolickou pokutou 250€)
c) bez dialógu robia ponižovaní ľudia zúfalé veci - ako sme videli v prievidzských supermarketoch. Následné tvrdé a farizejské odsúdenie tohto konania premiérom vedie len k ďalšiemu prehĺbeniu polarizácie spoločnosti. Dôkazom polarizácie je i konanie poslankyne SaS, ktorá ide udať svojho straníckeho kolegu za porušenie pravidiel e-karantény.

Signatári otvoreného listu

Ing. Marián Tkáč, PhD. – bývalý predseda Matice slovenskej, bývalý viceguvernér NBS, publicista, ekonóm
Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. – profesorka morálnej teológie a filozofie
doc. PhDr. Ivan Mrva CSc. – historik a vysokoškolský pedagóg
Ing. Viliam Oberhauser CSc. – exminister vlády SR a štatutár združenia Kresťania pre zdravý vidiek
PhDr. Marián Servátka CSc. – veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici
ThDr. Ján Košiar – teológ, publicista a katolícky kňaz, duchovný združenia Politickí väzni - Zväz protikomunistického odboja
Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS – lekár, vysokoškolský pedagóg a člen združenia Rastic
PaedDr. Miroslav Holečko – predseda Spoločnosti svätého Gorazda
plk. v.v. ThMgr. Ignác Juruš  – katolícky kňaz
MUDr. Natália Grausová – lekárka a bývalá poslankyňa NR SR
Mgr. Stanislav Hric  – geológ, člen Spoločnosti Andreja Hlinku Matice slovenskej
Ing. Mgr. Jozef Javorka – analytik
Martin Fusek  – finančný konzultant, podnikateľ
Mgr. Zuzana Jurkemiková – teologička a ekonómka
Jozef Mikuš – zakladateľ rodinného vinársko-vinohradníckeho podniku v Doľanoch
RNDr. Andrej Trnovec – predseda výboru MO Matice slovenskej Bratislava – Staré Mesto
RNDr. Janka Javorová – mikrobiologička, členka výboru MO Matice slovenskej Bratislava – Staré Mesto
Ing. Miroslav Faktor – aktivista
Mária Švecová – učiteľka 2. stupňa základných škôl
Ľubomíra Praženková – pedagogická pracovníčka strednej priemyselnej školy
Viliam Balšan –pracovník v automobilovom priemysle
Mgr. Miroslav Bartoš – audiovizuálny producent
Ing. Mgr. Ľudovít Gunčaga – publicista, teológ, manažér
Martin Komár, správca nadácie Slovakia Christiana
Mgr. Miroslav Vetrík – historik, teológ, občiansky aktivista, organizátor Korunovačných slávností