• Úvod >
  • Aktivity a stanoviská

Reakcia na útok proti Štefanovi Kuffovi

Reakcia na útok proti Štefanovi Kuffovi

 

Na zavíjanie liberálnych médií, keď sa spomenie niečo z kresťanskej morálky čo sa im prieči, sme si už zvykli. Škoda však, že napriek vyhlásenej synodalite, ak kresťanský laik v štátnej funkcii si dovolí verejne prejaviť svoj názor a dávať návrhy na zlepšenie situácie v spoločnosti je vlastnými odmietaný.

Imrich Gazda vo svojom článku zverejnenom na Postoji https://svetkrestanstva.postoj.sk/141711/nie-kuffa-ale-orosch-dostal-nuncia-a-ostatnych-biskupov-do-neprijemnej-situacie nielen zosmiešňuje štátneho tajomníka Štefana Kuffu, ale aj nejapne útočí na arcibiskupa Oroscha a nehoráznym spôsobom ho poučuje. V článku deklaruje nielen svoju nevzdelanosť, ale pri poučovaním slovenských biskupov im určuje čo robiť môžu a čo nie.

Zo zverejneného vyhlásenia KBS k tejto udalosti https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20231114036 človek musí mať dojem, že došlo zrejme k nedorozumeniu pravdepodobne preto, lebo tí čo ho pripravovali, zrejme nemali dostatočne zanalyzovaný obsah toho čo štátny tajomník Štefan Kuffa povedal. Rozhodne v jeho vystúpení nedošlo citujeme „k miešaniu politickej agendy s duchovným slovom...“ V jeho vystúpení totiž žiadna politická agenda nebola a keďže je po voľbách nemohlo ísť ani žiadne stranícke nadbiehanie verejnosti.

Čo sa teda vlastne stalo?

Štátny tajomník Ministerstva kultúry Štefan Kuffa vystúpil po skončení otváracej sv. omše na Trnavskej novéne tak, ako sa to bežne robí pri mnohých cirkevných podujatiach. Nová vláda po predčasných voľbách, nové vedenie ministerstva a v jeho podaní prvé vystúpenie na verejnosti v tejto funkcii. Účastníci takýchto podujatí, zrejme zvyknutí na formálne slová verejných činiteľov čakali, že jeho slová sa budú niesť v tradičných vodách. Poďakovanie, pozdrav ministerstva, ponuka spolupráce a pod. Jeho úvodné slová formálnu časť príhovoru naplnili. Poďakoval sa za slávenie sv. liturgie a pozdravil účastníkov v mene Ministerstva kultúry SR. Potom sa však v ňom ozvalo jeho kresťanské nastavenie a hlboké prežívanie viery a preto svoje ďalšie slová venoval už aktuálnym témam.

Tí, ktorí nepochopili jeho vystúpenie zrejme nechápu ani hlboký obsah Trnavskej novény. Nie je to slávenie bežných sv. omší. Je to púť, pri ktorej iba hlboká sebareflexia a reálne posúdenie situácie, v ktorej žijeme, nás posunie vpred. Hra na skrývačku už dnes nemá zmysel. Nové vedenie ministerstva sa chce pravde pozrieť do očí a problémy riešiť a to očakáva aj od všetkých, ktorí to zo Slovenskom myslia dobre.

Trnavská novéna je teda púťou k milostivému obrazu slziacej Panny Márie, ktorá chránila Trnavu pred mnohými hrozbami a v 18.storočí jej obyvateľov zachránila aj pred morom https://trnava.fara.sk/panna-maria-trnavska . V tom čase modliaci sa ľud, s celou cirkevnou a svetskou vrchnosťou, pochodujúci Trnavou prosili prostredníctvom Panny Márie Boha o záchranu a On ich vypočul. Dnes sme vo veľmi podobnej situácii.

Otec nuncius v záverečných slovách sv. liturgie účastníkov vyzval: „Pane, pri radostnej oslave preblahoslavenej Panny Márie sme prijali sviatostný pokrm, daj prosíme aby sme nasledovali jej žiarivý príklad a horlivo spolupracovali na diele nášho vykúpenia skrze Krista nášho Pána“ .

Zrejme aj preto štátny tajomník Štefan Kuffa hneď po formálnom úvode pomenoval prvý problém, ktorý ministerstvo bude riešiť a to zastavenie šírenia gender ideológie na Slovensku.

Svätý Otec František sa gender ideológii venoval v mnohých vystúpeniach. V súčasnom svete ju označil ako hlavný prejav zla až démonický a za katastrofu rovnajúcu sa jadrovej katastrofe. Dokonca hovorí, že po nacistickej a komunistickej ideológii ide o novú ideologickú kolonizáciu sveta (napr. https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2020-02/papez-frantisek-ideologie-gender-zpochybnuje-bozi-kreativitu.html. Preto o postoji slovenského ministerstva kultúry ku gender ideológii bude iste otec nuncius s radosťou informovať pápeža Františka.

Štátny tajomník vyzdvihol odvážny postoj otca arcibiskupa Oroscha, ktorý počas celej pandémie žehnal svojich veriacich a staral sa aby im nechýbala duševná útecha a povzbudenie. Hovoril o našich slabostiach vo viere, kedy sme rúškam a vakcínam verili viac ako Bohu.

Na príklade stretnutia Panny Márie a sv. Alžbety, ktoré boli v požehnanom stave deklaroval hodnotu počatých detí, ktorých vraždenie je do neba volajúcim hriechom.

Hovoril aj o historických koreňoch Slovákov, významných osobnostiach najmä o sv. Cyrilovi a Metodovi, ako aj o ich žiakoch sv. Gorazdovi, sv. Klimentovi, sv. Naumovi, sv. Sáve, sv. Angelárovi, ktorí boli potupne vyhnaní zo Slovenska. Pripomenul, že ich zásluhou sa slovenčina stala štvrtým liturgickým jazykom, a tým Slováci mali prístup k sv. liturgii v im zrozumiteľnom jazyku. Ubezpečil, že ich pamiatke bude ministerstvo venovať mimoriadnu pozornosť.

Vyvrcholením jeho vystúpenia bola výzva aby sme Krista kráľa vyhlásili za Kráľa Slovenska. V tomto smere prosil o podporu slovenských biskupov a ubezpečil, že ministerstvo bude na tomto vyhlásení iniciovať aj účasť vlády Slovenskej republiky.

V závere vyzval rodičov k vzájomnej vernosti a upozornil na dôležitosť pevnej rodiny pre výchovu a šťastie detí.

Vystúpenie štátneho tajomníka Štefana Kuffu prítomní ocenili potleskom a pri rozchode zo sv. omše sa mnohí pri ňom pristavovali a ďakovali mu.

Pre tých ktorí nemali príležitosť vypočuť si jeho slova je záznam k dispozícii na linke https://www.youtube.com/watch?v=lSrzUJmAjRs

Jeho vystúpenie bolo nezvyčajné, preto aj jeho kritika pramení z nepochopenia. V žiadnom prípade nie je možné hodnotiť jeho vystúpenie ako stranícke. Tí, čo tvrdia, že politika do kostola nepatrí, sú na veľkom omyle, lebo politika je správou vecí verejných a problémy s tým súvisiace sa riešia aj v kostoloch. V katolíckych kostoloch často prosíme o Božiu pomoc aj pre tých, čo spravujú štát a nik nám to nevyčíta, že tým robíme politiku. Robíme to pri každej vláde bez ohľadu na to, z akých politických strán je zložená.

Problém možno spočíva aj v tom, že svojím vystúpením Štefan Kuffa nasadil latku veľmi vysoko, a to sa mnohým nemusí páčiť. Slovensko však potrebuje morálnu obrodu a v nej je možné spolupracovať iba s tými, ktorým ide o skutočné dobro a tu zrejme niet kompromisov.

Držme však novému vedeniu Ministerstva kultúry SR palce a my kresťania sa za nich modlime, aby sa im podarilo svoje predsavzatia splniť. Bez našej pomoci to však nepôjde. Takže treba prestať neodôvodnene kritizovať, ale spoločne hľadať riešenia.