• Úvod >
  • Aktivity a stanoviská

Politická kolonizácia Slovenska. Trestné oznámenie na ministra vnútra Ľ. Ódora a ďalšie osoby

Politická kolonizácia Slovenska. Trestné oznámenie na ministra vnútra Ľ. Ódora a ďalšie osoby

Ministerstvo vnútra v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí úradníckej vlády umožnilo nevídanú politickú kolonizáciu územia Slovenskej republiky zo strany vrcholných politikov z Maďarska, ktorí sem chodia na návštevy bez zodpovedajúcej štátnej pozvánky a bez zodpovednej personálnej spoluúčasti  a štátnickej súčinnosti zo strany slovenského ministerstva zahraničných vecí. Štátni tajomníci, námestníci ministrov či priamo ministri z Maďarska sem prichádzajú bez rešpektu k diplomatickému protokolu a k slovenskej štátnosti, ako keby Slovenská republika bola maďarským územím. Tu potom prednášajú štvavé protislovenské prejavy, nerešpektujúc zvrchovanosť Slovenskej republiky. Len za obdobie od septembra do októbra 2023 sa uskutočnili viaceré politické návštevy z Maďarska na území SR.

 

Slovensko znova ako „odtrhnuté územie“!

Károly Panczél - politicky exponovaná osoba, poslanec parlamentu Maďarska, predseda výboru pre „národnú spolupatričnosť“. V dňoch 19. a 20. augusta 2023 prišiel do Dunajskej Stredy na politicko-kultúrne podujatie - tzv. „Felvidéki Fesztivál 2023“, ktoré organizovalo mestské zastupiteľstvo na sviatok Sv. Štefana. V slovenskom jazyku informovalo mesto o tejto udalosti pod názvom „Hornozemský festival 2023“. Pomenovanie festivalu považujeme za absolútnu nehoráznosť a nerešpektovanie Ústavy Slovenskej republiky, keď sa tu nepoužil platný názov pre územie Slovenskej republiky, ale  vtieravým spôsobom sa rozširuje veľkomaďarské pomenovanie „Horná zem“ (Felvidék) z obdobia Uhorska, ktoré bolo za posledných vyše sto rokov obdobím maďarizačného teroru. 

Pán Károly Panczél na predmetnom podujatí predniesol štvavý politický prejav s iredentistickým obsahom, kde hovoril o Slovensku ako o „odtrhnutom území“: 

„Čo pre nás znamená tento sviatok? Maďarsko. Pre Maďarsko a Maďarov v odtrhnutých častiach štátu. Našu vlasť, náš domov“... „Naozaj nemôžeme za to, ak sa národ rozširuje za svoje hranice. Preto sme to zakotvili aj v Ústave Maďarska - článok D: "Maďarsko nesie zodpovednosť za Maďarov žijúcich za jeho hranicami".

„Zabezpečenie práv pôvodných národnostných spoločenstiev prináša mier, sociálny zmier, prosperitu a blahobyt. Môžete s nami žiť v mieri, len nás nechajte žiť ako Maďarov! (pozn.: to má byť vyhrážanie?) ... Verím v Alianciu, v maďarské zjednotenie.“ 

Je zjavné, že pán Károly Panczél sem neprichádza s rešpektom k slovenskej štátnosti a s úmyslom budovania dobrých vzájomných slovensko – maďarských vzťahov. Prišiel  s cieľom rozkladať a spochybňovať existenciu SR, národnostne rozdeľovať našu spoločnosť a podnecovať občanov maďarskej národnosti k nelojalite a odporu voči Slovenskej republike. 

 

Začatie zmierovacieho procesu medzi Slovenskom a Maďarskom?

Tibor Navracsics  - maďarský minister regionálneho rozvoja a využívania fondov EÚ  prišiel
19. septembra 2023 do Dunajskej Stredy na pozvanie primátora Zoltána Hájosa. Aj táto návšteva sa niesla v iredentistickom duchu, čo vyplýva z medializovaných informácií, kde je uvedené napr. politicko-manipulatívne vyjadrenie primátora: „Primátor Zoltán Hájos poprosil Tibora Navracsica, aby pomohol presadiť začatie zmierovacieho procesu medzi Slovenskom a Maďarskom, ktorý by mohol vzájomne vyjadriť dôležitosť spolupatričnosti ponad historickými krivdami, čo by pomohlo zrušiť formálne stále platnú kolektívnu vinu v súlade s očakávaniami Európskej únie.“ 

K tomu treba dodať, že žiaľ pán Zoltán Hájos, oficiálny predstaviteľ samosprávy Slovenskej republiky, vidí „historické krivdy“ rasovo a časovo selektívne, v zmysle výkladu dejín podľa Budapešti. 

 

Obr.: Tibor Navracsics  - maďarský minister regionálneho rozvoja a využívania fondov EÚ v Dunajskej Strede 19. septembra 2023. (v strede, vľavo Z. Hájos, pravo: J. Berényi). Zdroj: https://dunaszerdahelyi.sk/dunaszerdahelyre-latogatott-navracsics-tibor 

 

Maďarsko-maďarské putá chcú prelomiť Trianon

Péter Szijjártó - minister zahraničných vecí Maďarska, prišiel 27. septembra 2023  na otvorenie slovensko – maďarského hraničného prechodu medzi obcami Veľký Horeš a Veľká Rozvaď. Vyslovujeme znova prekvapenie, že sa tejto udalosti nezúčastnil zodpovedajúci náprotivok - minister zahraničných vecí Slovenskej republiky M. Wlachovský!? „Namiesto neho“ tam boli straníci Aliancie G. Gyimesi a K. Forró, ktorí si takto robili predvolebnú kampaň! Takýto postup MZV a MV považujeme za nehoráznosť. 

Udalosť komentoval s iredentistickou narážkou predseda strany Aliancia Kristián Forró, ktorý na svojom profile FB pri tejto udalosti znova zneužil tému Trianonskej mierovej a dvojzmyselne, znevažujúco sa vyjadril k existencii hraníc Slovenskej republiky: „Cez tento hraničný prechod môžu občania oboch krajín ľahšie cestovať k sebe, rozvíjať rodinné putá rozdelené Trianonom a budovať podnikateľské a kultúrne vzťahy. Je to miesto, kde priateľstvo a spolupráca víťazí nad hranicami.“

K tomu dodávame, že pán Forró má samozrejme na mysli iba maďarsko-maďarské putá či podnikateľské a kultúrne vzťahy, Slováci preňho do procesu rozvíjania priateľstva nepatria, nespomína ich. Vlastne, Slováci ako štátotvorný národ pre neho nejestvujú vôbec, keďže strana Aliancia má vo svojom programe cieľ: odstrániť z našej Ústavy termín „My, národ slovenský“.

Obr. Peter Szijjártó - minister zahraničných vecí Maďarska (tretí sprava) na otvorení slovensko – maďarského hraničného prechodu medzi obcami Veľký Horeš a Veľká Rozvaď. Zdroj: https://www.facebook.com/forro.krisztian.hivatalos/posts/761339959340390

 

Novú prevádzku v SR otvárali iba maďarskí štátni politici

Péter Szijjártó - minister zahraničných vecí prišiel 27. septembra 2023  na otvorenie novej prevádzky pekárne LEBECO v Kolárove (jeden deň pred volebným moratóriom!). Znova bez zodpovedajúcej štátnickej účasti zo slovenskej strany. Ministra zahraničných vecí Wlachovského „zastupoval“ predseda strany Aliancia K. Forró. Pán K. Forró by si mal uvedomiť, že ak chce byt politikom na území SR, mal by si osvojiť platné pomenovanie nášho štátu! Územie Slovenskej republiky nie je „Felvidék“!

Projekt pekárne LEBECO financovala maďarská vláda, čo komentoval pán Forró na svojom FB, pričom znova znevažoval Slovenskú republiku: „Vďaka podpore Programu hospodárskeho rozvoja bola dnes na Felvidéku v pekárni Lebeco v Gúte (pozn. Kolárovo) otvorená nová továreň. Granty, ktoré poskytuje maďarská vláda znamenajú pre južné a východné regióny zanedbané slovenským štátom veľa.“

Obr. Peter Szijjártó - minister zahraničných vecí Maďarska na otvorení rozšírenej prevádzky pekárne LEBECO v Kolárove. (Pán K. Forró na fotografii vľavo)  Zdroj: https://www.facebook.com/forro.krisztian.hivatalos/posts/761455522662167

 

V žiadnom susednom štáte by nebolo akceptovateľné, aby sa minister zahraničných vecí cudzieho štátu prechádzal po novootvorenom podniku, ako keby preňho neexistovalo ministerstvo zahraničných vecí daného štátu a aby tento štát bol pri tom rôznymi výrokmi verejne dehonestovaný!

 

Sústavné provokácie maďarskej vlády

Peter Szijjártó - minister zahraničných vecí prišiel 27. septembra 2023  do  Dunajskej Stredy (deň pred voleným moratóriom), znova bez zodpovedajúcej štátnickej účasti zo slovenskej strany. Namiesto toho tam vidíme primátora mesta a súčasne kandidáta strany Aliancia Zoltána Hájosa.  

 

Obr. 5: Peter Szijjártó - minister zahraničných vecí Maďarska v Dunajskej Strede 27. septembra 2023. Zdroj: https://www.facebook.com/szerdahely/posts/780384830763564, https://www.facebook.com/photo?fbid=833296251984663&set=pcb.833297961984492

Na obr. vidno sprievodné policajné vozidlá Slovenskej republiky, ktoré poskytol minister vnútra Ľ. Ódor.

 

Maďarský štátny tajomník – striehneme na vhodnú situáciu

Péter Szilágyi - štátny tajomník pre národnú politiku z Maďarska, prišiel 6. októbra 2023  do Dunajskej Stredy, aby sa zúčastnil spomienky a kladenia vencov na počesť tzv. aradských mučeníkov o 18h pri pamätníku revolúcie a boja za slobodu 1848/49.

Tu vystúpil s prejavom, kde podnecoval k boju, k zmene taktiky a k striehnutiu na vhodnú situáciu, čo povedal nasledovne „Vojna za nezávislosť z roku 1848 bola ďalšou príležitosťou v histórii ľudu Karpatskej kotliny naučiť sa bojovať za svoju domovinu, postaviť sa za seba a jeden za druhého.“ Skonštatoval: „6. október tiež učí, že aj keď prinesieme najväčšiu obetu, úspech sa môže ešte na chvíľu odložiť. Úspech sa nedosiahol v roku 1849, pretože to chcelo čas dozrieť, chcelo to čas, vytrvalosť, inú historickú situáciu a inú taktiku.“ Dodal, že „silu by sme mali čerpať z príkladu zo 6. októbra: k víťazstvu nám môže pomôcť iná situácia, iná taktika a neutíchajúca vytrvalosť.“

 

Obr. Péter Szilágyi - Štátny tajomník pre národnú politiku z Maďarska v Dunajskej Strede dňa 6. októbra 2023.(tretí sprava) Zdroj: https://ma7.sk/tajaink/szilagyi-peter-oktober-6-uzenete-az-hogy-a-veszteseg-nem-orok-az-elbukas-nem-vegleges

 

Boj za jednotnú maďarskú suverenitu v „Karpatskej kotline“

Judit Vargová  - ministerka spravodlivosti Maďarska, predsedníčka výboru pre európske záležitosti maďarského parlamentu, navštívila Komárno 18. októbra 2023 pri príležitosti spomienky na maďarskú revolúciu v roku 1956, ktorú zorganizovala Széchenyiho občianska spoločnosť v Komárne v aule Selyeho gymnázia. Znova bez akejkoľvek zodpovednej účasti zo strany MZV SR. 

Ministerka Judit Vargová, vo svojom slávnostnom príhovore, podnecovala občanov maďarskej národnosti „ k boju, ktorý pokračuje aj dnes“ a uviedla, že: „V pamätný deň revolúcie v roku 1956 si pripomíname nielen obete a hrdinov, ale oslavujeme aj maďarskú jednotu. Ako povedala, okrem hlavného prúdu s najväčšou úctou a uznaním spomína aj na Maďarov z Felvidéku, ktorí si zvolili solidaritu s revolúciou a bojom za slobodu. Podčiarkla, že rok 1956 nebol jednorazovou bitkou, ale hrdinským momentom v tisícročnom boji za maďarskú suverenitu. Podľa jej názoru tento boj pokračuje aj dnes a maďarský národ musí opäť zdvihnúť vlajku slobody vysoko a reprezentovať zdravý rozum nielen v Karpatskej kotline, ale v celej Európe a šírom svete.“ 

Obr.: Judit Vargová - ministerka spravodlivosti Maďarska navštívila Komárno 18. októbra 2023 (tretia zľava, druhý zľava – predseda Aliancie K. Forró)

Zdroj: https://www.facebook.com/forro.krisztian.hivatalos/posts/774312851376434

 

K tomu dodávame, že vo vyjadrovaní pani ministerky „spravodlivosti“ J. Vargovej u nás, neexistuje termín „Slovenská republika“, ale „Karpatská kotlina“ a „“Felvidék“. 

 

Výzva k boju – skôr alebo neskôr sa to podarí

Pál Zsigmond Barna - námestník maďarského ministerstva pre záležitosti Európskej únie, prišiel

23. októbra 2023 do mesta Dunajská Streda na politicko-kultúrne podujatie, spomienku „67. výročia revolúcie a boja za slobodu v roku 1956“, ktorá sa uskutočnila o 16 h pri pamätníku obetí diktatúr na Hlavnej ulici vedľa radnice. 

Pál Zsigmond Barna je vysokoexponovaný politik, ktorý bol v rokoch 2017 až 2023 ako ministerský splnomocnenec Ministerstva zahraničných vecí a obchodu Maďarska zodpovedný za koordináciu činnosti „zahraničných misií v Karpatskej kotline“, ako aj účinnú podporu „maďarských komunít za hranicami“. Od roku 2018 je poslancom maďarského parlamentu a ako člen zákonodarného zboru bol aktívnym účastníkom zahraničnopolitických procesov. 

Pál Zsigmond Barna na predmetnom podujatí vyzýval Maďarov k boju, lebo tak ako v 1956-tom sú Maďari sami a skôr alebo neskôr „sa to podarí“: „Ako člen maďarskej vlády vás môžem ubezpečiť, že osobne zastupujem takú vládu, ktorá myslí národne v intenciách Karpatskej kotliny a nerobí rozdiely medzi Maďarmi z Marosvásárhely, Zenty, Beregsászu, Szegedu či Csallóközu. (pozn. oblasti v Rumunsku, Srbsku a na Slovensku). V rozhovore s redaktorom povedal:

„Odkazom roku 1956 je to, že my Maďari sme zostali sami, že sme sami a v ťažkých časoch sa môžeme spoľahnúť iba na seba. Odkazom je, aby sme ostali jednotní, lebo aj keď nie krátkodobo, ale v dlhodobom časovom horizonte to povedie k úspechu. Podľa mňa v súvislosti s Felvidékom a paralelou (pozn. s rokom 1956) je odporúčanie, aby sme ostali jednotní a skôr, alebo neskôr sa to podarí.“

Obr. 8: Pál Zsigmond Barna - námestník ministra Maďarska z ministerstva pre záležitosti Európskej únie, pri svojom prejave 23. októbra 2023 v Dunajskej Strede. Zdroj: https://ma7.sk/aktualis/a-magyar-szabadsagharcos-nemzet

 

Páchatelia odovzdali časť územia SR?

Pýtame sa, akým právom organizuje Budapešť politické oslavy maďarských štátnych sviatkov na zvrchovanom území Slovenskej republiky s účasťou svojich vysokých politických predstaviteľov? A to opakovane bez pozvania a primeranej spoluúčasti zo strany zodpovedajúcich inštitúcií SR? Takáto nezodpovednosť štátnych orgánov SR nemá obdobu v našej histórii a, sme presvedčení, ani v dejinách medzinárodnej diplomacie! Možno to označiť za politickú kolonizáciu SR, ktorá sa deje zo strany Maďarska už na mesačnej či dokonca týždennej báze! Má to byť gesto že páchatelia odovzdali časť územia SR Maďarsku? 

Z horeuvedených dôvodov sme presvedčení, že, pán Ľudovít Ódor ako premiér a súčasne poverený minister vnútra SR v spolupráci s neidentifikovanou skupinou osôb na ministerstve zahraničných vecí (ďalej „páchatelia“) úmyselne rezignovali na ochranu národnoštátnych záujmov Slovenskej republiky a nezabezpečili dodržiavanie pravidiel diplomatického protokolu, ktorý sa používa ako štandard vo všetkých okolitých štátoch Európskej únie. 

Páchatelia dlhodobo pristupovali k politicky exponovaných osobám z Maďarska spôsobom, ktorý nie je v súlade s Ústavou SR. Horeuvedené udalosti a ich priebeh naznačujú KOLAPS ministerstva zahraničných vecí ako aj ministerstva vnútra SR, čím priamo dochádza k oslabeniu a ohrozeniu zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky. 

Tento výsledok nečinnosti považujeme za katastrofálny, keďže vládna garnitúra Maďarska má náš štát za handru, z ktorou si môže robiť čo chce a tak sa k nám aj správa. Premiér a súčasne minister vnútra Ľudovít Ódor preukázal absolútnu absenciu vzťahu k slovenskej štátnosti a k slovenskému národu. Práve naopak, možno skonštatovať, že aktívne spolupracoval s cudzou mocou (Maďarskom) a ešte aj poskytol policajné vozidlá SR ako sprievodné pre kontroverzné politicky exponované osoby z Maďarska, čím podľa nášho názoru zneužil Políciu SR a aj svoju právomoc verejného činiteľa.

Občianske združenia SLOVENSKÍ KATOLÍCI a Združenie slovenskej inteligencie poslali na Generálnu prokuratúru v predchádzajúcich dňoch trestné oznámenia na ministra vnútra Ľudovíta Ódora a na neidentifikovanú skupinu osôb na Ministerstve zahraničných vecí SR pre podozrenia z trestných činov zneužitia právomoci verejného činiteľa, vlastizrady a úkladov proti Slovenskej republike v období úradníckej vlády. Podľa presvedčenia oznamovateľov došlo k deštruovaniu národnoštátnych záujmov SR, čo možno vzhľadom na závažnosť označiť ako kolaps Ministerstva vnútra SR a Ministerstva zahraničných vecí SR.

 

Po vymenovaní úradníckej vlády 15. mája 2023 prezidentkou Zuzanou Čaputovou sa premiérom vlády stal Ľudovít Ódor. Odvolaním Ivana Šimka 19. júla 2023 sa Ľudovít Ódor stal aj povereným ministrom vnútra. 

 

24. 11. 2023, OZ SLOVENSKÍ KATOLÍCI a Združenie slovenskej inteligencie