• Úvod >
  • Aktivity a stanoviská

Bratislava - mariánske mesto II: Matka Dobrej rady

Bratislava - mariánske mesto II: Matka Dobrej rady

Cyklus krátkych pútí spojených so spoznávaním najvýznamnejších chrámov, milostivých obrazov a sôch zasvätených Patrónke Slovenska v našom hlavnom meste má za cieľ:

- spoznať duchovné i kultúrne bohatstvo, ktoré vytvorili naši predkovia,
- posilniť a prehĺbiť náš vzťah k Ježišovej Matke,
- prosiť ju o pomoc a ochranu pre slovenský národ a za obrátenie Bratislavy.

Prednáša: Ferdinand Mak - lektor kresťanskej histórie a sprievodca po kultúrnych pamiatkach

 

Už v roku 1783 sa v kanonickej vizitácii ostrihomského arcibiskupa Baťániho píše, že ako prejav vďačnosti Panne Márii za vypočuté prosby je v kostole 137 votívnych darov od veriacich. Spomína sa aj uzdravenie bratislavského mešťana Jána Lehnera, ktorý 26. júla 1777, keď sa modlil pred obrazom, znova nadobudol zrak. V rokoch 1942 – 1952 blumentálsky kostol navštevovala blahoslavená Zdenka Schelingová z Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža ako najbližší k svojmu pracovisku, nakoľko pracovala vo fakultnej nemocnici na Miczkiewiczovej ulici.