• Úvod >
  • Aktivity a stanoviská

Sympózium: SLOVENSKÉ UČENÉ TOVARIŠSTVO

Sympózium: SLOVENSKÉ UČENÉ TOVARIŠSTVO

17.00 hod. ďakovná sv. omša za členov a podporovateľov Slovenského učeného tovarišstva v katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave
Hlavný celebrant: emeritný arcibiskup Mons. Ján Sokol

Miesto sympózia: Aula Trnavskej univerzity Pazmaneum o 18.00 hod.

Mgr. Peter Cabadaj: Tovarišstvo v kontexte slovenskej kultúry
Ing. Marián Tkáč, PhD.: Duša slovenského učeného tovarišstva - Anton Bernolák
doc. PhDr. Ivan Mrva, PhD.: Kardinál Alexander Rudnay

Sprievodný  program: 16.00 hod. prehliadka katedrály sv. Jána Krstiteľa miestnym sprievodcom Ferdinandom Makom

Organizátor:
o. z. SLOVENSKÍ KATOLÍCI

Partneri:
Miestny odbor Matice slovenskej – Trnava
CYRILOMETODIADA, o. z.
Miestny odbor Matice slovenskej – Bratislava-Staré Mesto
RASTIC, o.z.
PRO PATRIA